Kompetencja

Język angielski dla opiekunów dziecięcych

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości języka angielskiego w zakresie potrzebnym w pracy opiekuna dziecięcego. Po ukończonym kursie uczestnicy będę umieli poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich jak: zabawa z dzieckiem, karmienie, przygotowanie posiłków, spacer, nagłe przypadki losowe, jak choroba dziecka czy wypadek. Dodatkowo będą posiadali umiejętność pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla zawodu.
Szkolenie stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Opiekun dziecięcy, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Program szkolenia:

 • etapy rozwoju dziecka,
 • zagadnienia psychologiczne związane z opieką nad dzieckiem,
 • obowiązki opiekuna dziecięcego,
 • rutynowe czynności związane z opieką nad dzieckiem,
 • zabawa z dzieckiem,
 • choroby dziecięce,
 • pierwsza pomoc,
 • zasady zdrowego odżywiania,
 • szukanie pracy,
 • pisanie CV i listu motywacyjnego,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi w środowisku anglojęzycznym.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót