Kompetencja

Język angielski dla elektryków

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim, w tym poznanie nazewnictwa związanego z narzędziami i urządzeniami właściwymi dla zawodu. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami. Po ukończeniu szkolenia będą umieli radzić sobie w sytuacjach dokonywania zakupów czy kontaktu z klientem. Dodatkowo będą posiadali umiejętność pisania CV i listu motywacyjnego oraz jak uzgadniać warunki pracy.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe

Program szkolenia:

  • codzienne czynności elektryka,
  • urządzenia elektryczne w domu,
  • instalacje elektryczne,
  • zasady bezpieczeństwa,
  • zakup materiałów w hurtowniach elektrycznych,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna i ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do elektryków chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót