Kompetencja

Techniki sprzedaży

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji skutecznej sprzedaży. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne techniki sprzedaży, co przygotuje ich do profesjonalnego prowadzenia działalności handlowej.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

 • Nawiązywanie kontaktów handlowych
  • Budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
  • Mowa ciała w kontaktach handlowych
  • Wykorzystanie tonu głosu w rozmowach
 • Zdobywania zaufania klientów
  • Tworzenie pozytywnej atmosfery
  • Budowanie wiarygodności handlowców
  • Sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów
 • Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami
 • 1Poznanie potrzeb klientów
  • Badanie potrzeb klienta
  • Zadawanie właściwych pytań – otwarte, zamknięte
  • Aktywne słuchanie
  • Stosowanie parafrazy
  • Sposoby ułatwiające rozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
 • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Skuteczne słowa argumentacji handlowej
  • Język korzyści
  • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Odpieranie obiekcji klienta
  • Prowadzenie rozmów w przypadku obiekcji
  • Odpieranie obiekcji
 • Skuteczne przedstawienie cen
  • Prawidłowe przedstawienie cen przez handlowców
  • Prowadzenie rozmów o cenach
 • Negocjacje cenowe
  • Łagodzenie negatywnych reakcji na cenę
  • Prowadzenie negocjacji cenowych
 • Finalizowanie sprzedaży
  • Sygnały gotowości klienta do pojęcia decyzji o zakupie
  • Postępowanie w końcowej fazie sprzedaży
  • Postępowanie po dokonaniu sprzedaży
  • Postępowanie w sytuacji niepowodzenia sprzedaży
 • Podsumowanie rozmowy sprzedażowej

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów handlowych, sprzedawców i przedstawicieli handlowych bezpośrednio odpowiedzialnych za sprzedaż towarów i usług.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

30 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót