Kompetencja

Programy biurowe w administracji

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji wprawnego formatowania i budowania struktury domeny, stosowanie technik i narzędzi ułatwiających prace z dokumentami tekstowymi. Po zakończonym kursie uczestnik będzie posiadał umiejętności niezbędne do sprawnej obsługi programów biurowych.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

 • System zarządzania bazą danych Ms Access 2007
  • Pojęcia podstawowe
  • Projektowanie Bazy Danych, fazy normalizacji
  • Import / Export danych
  • Relacje
  • Kwerendy
  • Formularze i raporty
 • Arkusze kalkulacyjne
  • Formatowanie warunkowe
  • Narzędzia danych
  • Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych
  • Import/Eksport danych
  • Dodatki
 • Edytor tekstu
  • Zaawansowane formatowanie dokumentów
  • Style
  • Tabele
  • Nagłówki i stopki
  • Wykresy
  • Spisy treści
  • Korespondencja seryjna
 • Program do tworzenia prezentacji multimedialnych
  • Szablony i motywy prezentacji
  • Animacja
  • Interakcja
 • Program pocztowy – Ms Outlook 2007
  • Programy pocztowe
  • Konfiguracja programu pocztowego
  • Wysyłanie/odbieranie wiadomości
  • Załączniki
  • Ustawienia parametrów dla wiadomości
 • Animacja obiektów
  • Omówienie narzędzi i obszaru roboczego
  • Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne narzędzia
 • Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie
  • Przygotowanie obrazów do druku
  • Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu
  • Załączniki
  • Ustawienia parametrów dla wiadomości

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w biurze.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

80 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót