Kompetencja

Programowanie serwisów www

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia grafiki www, stron internetowych oraz posługiwanie się językiem HTML i PHP. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli stosować zdobyte umiejętności praktyczne we własnych projektach.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

 • Grafika WWW
  • Podstawowe pojęcia i teoria
  • Obsługa programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 • Język HTML
  • Internet – podstawowe pojęcia
  • Obsługa programu do projektowania stron internetowych
  • Obsługa klienta FTP – publikacja strony
  • Porządkowanie i walidacja dokumentów
  • Struktura tekstu
  • Tekst
  • Kolory
  • Listy
  • Rysunki
  • Łącza
  • Tabele
  • Formularze
  • Osadzanie obiektów multimedialnych na stronie
 • Kaskadowe arkusze stylów
  • Definiowanie stylów
  • Kaskada stylów
  • Dziedziczenie
  • Wartości i jednostki
  • Właściwości czcionek
  • Formatowanie tekstu
  • Obramowanie i marginesy
  • Definiowanie stylów tabeli
  • Formatowanie list
  • Pozycjonowanie elementów na stronie

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do przyszłych deweloperów oraz osób zainteresowanych tworzeniem stron internetowych.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

50 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót