Kompetencja

Pośrednictwo pracy

Podczas szkolenia kandydaci nabędą wiedzę z zakresu rynku pracy w Polsce oraz aktów prawnych przydatnych w pracy pośrednika pracy. Ponadto nauczą się odpowiednio selekcjonować kandydatów czy rozmawiać z klientami. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Certyfikat VCC z zakresu Pośrednictwa pracy ważny jest przez okres 5 lat.

Program szkolenia:

 • Rynek pracy w Polsce i w UE, zjawisko bezrobocia
  • Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy
  • Koncepcje rynku pracy
  • Sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy
  • Europejskie służby zatrudnienia
  • Zjawisko bezrobocia i jego rodzaje.
  • Skutki bezrobocia
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
 • Akty prawne przydatne w pracy pośrednika
  • Instytucje rynku pracy
  • Praktyki absolwenckie
  • Elementy procedury administracyjnej
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
 • Warsztat pracy i środowisko pracy pośrednika pracy.
  • Wymagania zawodowe pośrednika pracy
  • Narzędzia pracy pośrednika pracy
  • Modele organizacyjne pośrednictwa pracy
  • Środowisko pracy pośrednika pracy
  • Formy prowadzenia pośrednictwa pracy
 • Współpraca z pracodawcami
  • Źródła informacji o pracodawcach
  • Formalne kwestie związane z obsługą pracodawców
  • Współpraca powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie obsługi pracodawców
 • Kierowanie osób szukających pracy do pracodawców
  • Zasady kierowania kandydatów do pracodawców
  • Kierowanie do pracy za granicą
  • Kierowanie na refundowane stanowiska pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
  • Rekrutacja i selekcja jako narzędzia pomocne w pracy pośrednika pracy
  • Rekrutacja
  • Opis stanowiska pracy i profil kandydata do pracy.
  • Upowszechnianie informacji o poszukiwaniu pracownika.
  • Strategie selekcyjne.
  • Narzędzia selekcji kandydatów do pracy
  • Ocena kandydata i podjęcie decyzji personalnych
 • Zawodoznawstwo w pracy pośrednika pracy
  • Istota zawodoznawstwa
  • Pojęcia związane z zawodoznawstwem
  • Zbiory informacji zawodowej
  • Analiza pracy
  • Obsługa osób szukających pracy (ćwiczenia, symulacje, case study).

Grupa docelowa:

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • udokumentowane co najmniej 2 lata pracy w publicznych służbach zatrudnienia, innych instytucjach rynku pracy lub placówkach oświatowych.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

72 godziny
Uwagi: Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.
Uzupełnieniem części szkoleniowej są warsztaty, poświęcone rozwiązywaniu problemów związanych z pośrednictwem pracy w formie pakietu case study oraz symulacje rozmów pośrednika z klientem.

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót