Kompetencja

Pierwsza pomoc

Uczestnicy podczas szkolenia nabędą umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu Organizacji Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz praktyczne zastosowanie zasad postepowania w sytuacjach zagrożenia życia. Uczestnicy nabędą również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczych.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

 • organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce,
 • anatomia i fizjologia człowieka – podstawy,
 • bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • wezwanie pomocy,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED),
 • stany zagrożenia życia,
 • wstrząs,
 • zadławienia,
 • urazy,
 • urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego,
 • zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować w ratownictwie medycznym.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

50 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót