Kompetencja

Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności dostosowania aplikacji komputerowych do własnych potrzeb i wymagań czy tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni. Uczestnicy zwiększą też efektywność pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

 • Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej
  • Podstawowe wiadomości
  • Układy współrzędnych
  • Podstawowe operacje na plikach
  • Zarządzanie danymi graficznymi
  • Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy
 • Tworzenie obiektów
  • Rysowanie prostych obiektów
  • Obiekty tekstowe: wstawianie i edycja opisów
 • Edycja obiektami
  • Zaznaczanie obiektów
  • Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów
  • Warstwy
  • Modyfikacja obiektów
 • Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie
  • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego
  • Wymiarowanie obiektów
  • Style wymiarowania
 • Modelowanie bryłowe (acis)
  • Omówienie tworzenia brył 3D
  • Bryły złożone
  • Oglądanie rysunku w przestrzeni
   • Rzutowania perspektywiczne
   • Style wizualne
   • Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D
  • Animowanie nawigacji
   • 3DWORBITA
   • Menu skrótów Orbita 3D
   • 3DCORBITA
   • 3DODLEG
   • 3DKAMERA
  • Rysowanie precyzyjne 3d
   • Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów
  • Wydruk
   • Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru
   • Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru
   • Ustalanie parametrów wydruku

  Grupa docelowa:

  Szkolenie skierowane jest do osób posługujących się w pracy codziennej programem CAD, projektantów, architektów.

  Materiały edukacyjne:

  Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

  Certyfikacja:

  Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

  Czas trwania:

  60 godzin

  Cena:

  Cena ustalana indywidualnie.

  Kontakt:
  Tel.: +48 81 45 21 400

  Powrót