Kompetencja

Emisja Głosu

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności poprawnej emisji głosu poprzez odpowiednie brzmienie głosu czy sposób przekazu. Uczestnicy dowiedzą się jak dbać o swój głos oraz skutecznie przekonywać słuchacza. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej.

Program szkolenia:

  • głos - podstawowe narzędzie pracy,
  • warunki prawidłowej emisji,
  • proces wydobywania głosu od strony technicznej,
  • higiena głosu i praca na głosem,
  • wpływ postawy ciała i oddechu na głos,
  • techniki oddychania,
  • ekspresja mowy,
  • budowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu,
  • podstawowe ćwiczenia oddechowe – świadome używanie oddechu przeponowego, wykorzystanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych,
  • higiena aparatu głosowego w pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy muszą bardzo obciążać swój głos, dla których poprawna emisja głosu jest podstawą w pracy.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

20 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót