Zawód

Spawacz

Program przygotowujący w pełni do zdobycia zawodu spawacza, przygotowanego do pracy na rynku międzynarodowym. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom uzyskać kompetencje zawodowe takie jak: wykonanie złącza spawanego w określonej metodzie i pozycji spawania zgodnie z dokumentacją techniczną, uruchamianie stanowiska i urządzenia spawalniczego oraz regulowania parametrów ich pracy, a także kompetencje językowe (język obcy branżowy) i techniczne (IT profilowane zawodowo), umożliwiające podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym.

Program szkolenia:

 • zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
 • urządzenia spawalnicze,
 • przepisy bhp p.poż.,
 • materiały dodatkowe do spawania,
 • spawanie w praktyce,
 • oznaczanie i wymiarowanie spoin,
 • metody przygotowania złączy do spawania,
 • kwalifikowanie spawaczy,
 • wytwarzanie stali,
 • złącza spawane,
 • spawalność stali,
 • naprężenia i odkształcenia spawalnicze,
 • niezgodności spawalnicze,
 • przegląd procesów spawania,
 • kontrola i badania złącz spawanych,
 • spawanie metali nieżelaznych,
 • przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń,
 • normy spawalnicze.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zajmować się obsługą biurową.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 224 godziny, w tym:

 • 100 godzin teorii
 • 64 godziny praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót