Kompetencja

Doradztwo zawodowe

Program przygotowuje do uzyskania certyfikatu Doradcy zawodowego VCC, do którego zadań należy dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru – zmiany – doskonalenia: ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy oraz ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy jak i w kontekście zawodów przyszłości. Certyfikat VCC z zakresu Doradztwa zawodowego ważny jest przez okres 5 lat.

Program szkolenia:

Dla osób z wykształceniem kierunkowym:

 • rynek pracy w Polsce i w UE,
 • prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia,
 • proces rekrutacji i selekcji,
 • poradnictwo grupowe /metody i techniki pracy z grupą/,
 • poradnictwo indywidualne /w tym dla osób niepełnosprawnych/,
 • zawodoznawstwo,
 • warsztat pracy doradcy zawodowego.

Dla osób bez wykształcenia kierunkowego:

 • I. Zjazd (3 dni szkoleniowe)
  • 1 dzień Rynek pracy w Polsce i w UE:
   • zagadnienia związane z rynkiem pracy,
   • podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy,
   • problematyka bezrobocia w Polsce i UE,
   • przedsiębiorczość w praktyce.
  • 2 dzień Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia:
   • zagadnienia z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
   • praktyczne zastosowanie KP na stanowisku doradcy zawodowego.
  • 3 dzień Proces rekrutacji i selekcji:
   • metody i narzędzia stosowane w procesie rekrutacji i selekcji,
   • narzędzia marketingu osobistego,
   • warsztaty z wykorzystaniem kwestionariuszy i kart przypadków.
 • II. Zjazd (3 dni szkoleniowe)
  • 1 dzień Poradnictwo indywidualne:
   • proces poradniczy – rozmowa doradcza,
   • warunki skutecznego doradztwa zawodowego,
   • bariery wewnętrzne i zewnętrzne w stosowaniu technik poradniczych.
  • 2 dzień Niepełnosprawność – szczególne warunki poradnicze:
   • metody i techniki pracy z grupą.
  • 3 dzień Warsztat pracy grupowej w poradnictwie zawodowym
 • III. Zjazd (3 dni szkoleniowe)
  • 1 dzień Zawodoznawstwo:
   • pojęcia i terminologia związane z zawodoznawstwem,
   • teczki zawodów – charakterystyki,
   • zawodoznawstwo w praktyce na stanowisku doradcy zawodowego.
  • 2 dzień Warsztat pracy doradcy zawodowego:
   • poradnictwo indywidualne (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study).
  • 3 dzień Warsztat pracy doradcy zawodowego:
   • poradnictwo grupowe (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study).

Grupa docelowa:

Osoby z doświadczeniem zawodowym na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, kadrowych i innych w obszarze HR.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

3 sesje zjazdowe po 3 dni (24 jednostki lekcyjne).

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót